วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

COLLEGE OF INNOVATION MANAGEMENT

เป้าหมาย

 เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่ง มอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 กรกฎาคม 2563​

“การศึกษาทำให้เราพัฒนา แต่สิ่งที่มีค่าคือการนำไปใช้”

รอเนื้อหาเพิ่มเติม

ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

รับรองคุณวุฒิหลักสูตร ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สมัครเรียนออนไลน์

ค่าธรรมเนียนการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

Committed To Helping Our Clients Succeed

Our Practice Areas

Contract

Divorce & separation

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Agreement

Grandparent Rights

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Stroller

Child Custody

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Gavel

Domestic Violence

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Marriage/Civil Unions

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Adoption & Surrogacy

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Money bag

Property Settlements

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Fugit Consectetuer Ligula Eos, Curabitur Inventore

A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Shirley Parker
United States
A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Carl Reid
United States
A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Terry Franklin
United States
A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Jessica Wright
United States

สมัครเข้าศึกษา

ดาวโหลดใบสมัคร RCIM

ดาวโหลด

เอกสาร RCIM

รับรองคุณวุฒิ

ของวิทยาลัย RCIM

E-Learning

ของวิทยาลัย RCIM